Lomakkeet

Rakentaja tai peruskorjaaja ei voi välttyä erilaisten lomakkeiden täyttämiseltä. Kokosimme joitakin tärkeimpiä linkkejä erilaisiin lomakkeisiin. Katso aina kuntasi omilta sivuilta myös, mitä rakennusvalvonta edellyttää.

Lainhuutotodistus

Kiinnityshakemus

Lomake, jolla haetaan rakennus-, purkamis- tai maisematyölupa tai tehdään ilmoitus.

Selvitys naapureiden kuulemisesta (Maa-aineslaki 13 §, Vn A maa 3 § (926/2005))

Hakemus / ilmoitus kuntien rakennusvalvontaviranomaisille

Maanmittaustoimitushakemus

Hakemus / ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja

Maistraatti (muuttoilmoitus)